tu jesteś:   Strona główna » Przepisy zawodów


Przepisy zawodów


REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE ZAWODNIKÓW

Minimalny wiek zawodnika wynosi 18 lat.
Ograniczenia dotyczące granicy górnego pułapu wiekowego pozostawiamy uznaniu lekarzy, którzy mają za zadanie przebadać wszystkich zawodników przed rozpoczęciem zawodów
Ograniczenia dotyczące dolnej granicy wagowej zawodników także pozostawiamy w gestii lekarzy pracujących podczas zawodów.
Zawodnicy muszą być posiadaczami minimum 4 kyu, aby mogli brać udział w zawodach. Jeśli członkowie innych Organizacji i styli pragną wziąć udział w jakimkolwiek turnieju Kyokushin przeprowadzanym wg zasad knock-down, nie ma ograniczeń dotyczących posiadanego stopnia. Istnieje jednak jeden wymóg. Każdy z nich musi podpisać oświadczenie, którym stwierdza, iż trenował karat przez co najmniej dwa lata.


REGULAMIN OGÓLNY
Każdy zawodnik musi być ubrany w czyste białe kimono. Gdy jeden z zawodników/zawodniczek posiada własny pas oraz dodatkowo inny czerwony (bądę szarfę), drugi(a) może posiadać tylko własny pas.
Paznokcie u rąk i stóp muszą być krótko obcięte, nie wolno używać żadnego ochronnego ubrania, z wyjątkiem ochraniaczy na krocze, które są obowiązkowe. W razie doznania urazu przez jednego z zawodników, zgoda na zastosowanie bandaży czy innych chroniących przedmiotów leży tylko i wyłącznie w gestii lekarza i sędziego głównego, a ich decyzja jest ostateczna i obowiązująca. Zasadniczo bandaże lub jakiekolwiek taśmy ochronne nie mogą być używane podczas pierwszej walki, natomiast później zależy to od decyzji lekarzy.
Europejska Organizacja Kyokushin, ani żadni przedstawiciele Organizacji nie biorą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wypadki lub urazy zawodników, które zostały spowodowane podczas turnieju. Jeśli ktoś pragnie ubezpieczyć się, leży to tylko i wyłącznie w gestii danego zawodnika, by dokonać wszelkich formalności z tym związanych.

POLE WALKI
Mata powinna być w kształcie kwadratu o bokach równych długości 8 metrów.
Linie ograniczające oraz ustawienie zawodników, sędziów i sędziego maty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.
 
 

Powierzchnia pola walki powinna być pokryta półtwardymi matami (takie same jak olimpijskie maty dla judoków)

KATEGORIE WAGOWE
Podczas wszystkich walk obowiązują następujące kategorie wagowe:
Kategoria 1 70 kg
Kategoria 2 75 kg
Kategoria 3 80 kg
Kategoria 4 90 kg
Kategoria 5 +90 kg

Kobiety:
   55 kg
   65 kg
  +65 kg

SĘDZIOWIE LINIOWI I SĘDZIA MATY
Każda walka powinna być oceniana przez czterech sędziów liniowych i jednego sędziego maty, który wydaje wszystkie komendy.
Podczas podejmowania ostatecznej decyzji każdy sędzia może oddać jeden głos.
Sędzia maty także może oddać jeden głos.

CYKL WALKI
Każde KUMITE powinno trwać 3 minuty.
Jeśli werdykt nie może zostać podjęty w wyniku głosowania czterech sędziów liniowych i sędziego maty, następuje ogłoszenie dwuminutowej dogrywki przez sędziego maty.
Jeśli po dodatkowej walce werdykt nadal nie może być podjęty, lżejszy zawodnik powinien być ogłoszony zwyciężcąpod warunkiem, że różnica wagowa pomiędzy obydwoma zawodnikami wynosi więcej niż pięć kilogramów.
Jeśli zbyt mała różnica wagowa nie może być podstawą werdyktu - zawodnik, który złamał większą ilość desek powinien zostać ogłoszony zwycięzcą.
Jeśli jednak nadal różnica wagowa jest zbyt mała a ilość złamanych desek jest taka sama, zawodnicy muszą odbyć jeszcze jedną walkę, po której ostatecznie decyzja musi być podjęta.

CZAS WALKI
Czas walki powinien być mierzony od momentu wydania komendy rozpoczynającej walkę tzn. KAMAETE-HAJIME, może być zatrzymany tylko na komendę sędziego maty lub po upływie wymaganego czasu walki.
Czerwony woreczek powinien być stsowany do optycznej sygnalizacji końca walki poprzez wrzucenie na środek pola walki równocześnie z sygnałem gongu.

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI
 
Zakazane techniki
Niżej wymienione przewinienia mogą być podstawą dyskwalifikacji jednego z zawodnikówm decyzję ogłasza sędzia maty po uzgodnieniu z sędziami liniowymi. Zdyskwalifikowany zawodnik może poprzez swego opiekuna lub trenera, odwołać się od wydanej decyzji do sędziego zawodów. Natomiast sędzia zawodów, po uprzedniej konsultacji z sędziami - może zmienić lub potwierdzić wcześniej wydaną decyzję. Decyzja sędziego zawodów jest ostateczna.

Jakikolwiek atak na głowę zawodnika, twarz, szyję przy zastosowaniu otwartej ręki, pięści lub innej części ramienia. Z wyjątkiem nadzwyczajnych sytuacji, takie zachowanie wiąże sie z automatyczną dyskwalifikacją zawodnika.
Kopnięcie w krocze.
Szturchanie lub uderzenia głową.
Kopnięcia w jakąkolwiek część stawów kolanowych.
Kopnięcia kolanem podczas przytrzymywania głowy lub szyi.
Uderzenia łokciem w jakąkolwiek część pleców przeciwnika.
Uderzenie lub kopanie przeciwnika, który jest przewrócony, chyba że kopnięcie lub uderzenie następuje natychmiast po wykonaniu podcięcia lub innej techniki, po której przeciwniki wywraca się, lecz w tym wypadku jakikolwiek kontakt jest zakazany.
Wykonanie ataku leżąc na macie po tym jak przeciwnik powalił nas na matę (nie należy tego mylić z sytuacją, gdy przeciwnik broni się przed atakiem będąc w pozycji leżącej).
Chwytanie lub przytrzymanie przeciwnika za DOGI (strój).
Nie stosowanie się do decyzji wydanych przez sędziego maty podczas walki.
Jakiekolwiek techniki lub czyny, które zostały uznane przez sędziego maty za nieodpowiednie lub nieprzepisowe.

Zakazane techniki
Ponieżej wymienione przewinienia mogą zakończyć się otrzymaniem ostrzeżenia przez jednego z zawodników, decyzję ogłasza sędzia maty.
Powtarzające się cofanie przed walką lub opuszczanie pola walki.
Popychanie przeciwnika przy użyciu otwartych dłoni.
Ciągła niesubordynacja lub naruszanie przepisów.

Przewinienia powodujące automatyczną dyskwalifikację
Zawodnicy, którzy stają do walki po czasie lub w ogóle nie zjawiają się.
Zawodnicy, którzy odmawiają rozpoczęcia KUMITE podczas walki po trzykrotnym wezwaniu śedziego maty. Niedyspozycja fizyczna, która pojawia się podczas turnieju powinna pozwolić zawodnikowi na wycofanie się po wykonaniu badań i uwierzytelnieniu poniesionego obrażenia ciała. Wydana przez lekarza decyzja jest ostateczna.

Kolejność przyznawanych ostrzeżeń

Komenda       Znaczenie                   Zachowanie
     
CHUI ICHI     Pierwsze ostrzeżenie  - Wskazanie na tułów winnego
CHUI NI        Drugie ostrzeżenie      - Wskazanie na twarz winnego
AWASETE      Suma  
GENTEI ICHI  Pierwsza kara            - Wskazanie na twarz winnego
     
CHUI ICHI      Pierwsze ostrzeżenie  - Wskazanie na tułów winnego
CHUI NI         Drugie ostrzeżenie     - Wskazanie na twarz winnego
AWASETE       Suma  
GENTEI NI      Druga i ostatnia kara  - Wskazanie na twarz winnego
SHIKKAKU      Dyskwalifikacja          - Wskazanie na twarz winnego

Wszystkie wyżej ostrzeżenia muszą być zapisane przez sekretarza siedzącego przy stoisku sędziowskim.


TAMESHI-WARI
Zasadniczo TAMESHI-WARI nie odbywa się przed zakończeniem pierwszej rundy walk.
Każdy zawodnik musi złamać minimum 2 deski we wszystkich kategoriach przy zastsowaniu 4 różnych technik:

Przód pięści - SEIKEN
Dłoń nóż      - SHUTO
Łokieć         - HIJI
Stopa nóż    - SOKUTO

Zawodnik może próbować złamania większej ilości desek niż wymagana, lecz jeśli próba nie powiedzie się powinien otrzymać jeszcze jedną szansę na złamanie wymaganej ilości desek.
Jeśli przy wykonaniu drugiej próby nadal nie może złamać wymaganej ilości desek otrzymuje 0 punktów.
Podczas każdej rundy TAMESHI-WARI zawodnik będzie mógł dwukrotnie próbować złamać deski.
Wymiart desek i rodzaje drewna leżą w gestii sędziego zawodów, lecz jeśli aż do dnia zawodów nie padnie inna decyzja, wymiary powinny być następujące:   30,5 cm długość,   20,3 cm szerokość,   2,54 cm grubość, a deska powinna być wykonana z drewna sosnowego.
Yawodnicz nie mog dotykać lub przesuwać desek jak i podstaw podpierających deski. Czynność ta może być wykonywana tylko i wyłącznie przez przydzielonego do testu TAMESHI-WARI sędziego.
Ręczniki lub inne materiały ochronne mogą być położone na wierzchniej części deski dla zapewnienia ochrony ręki zawodnika, zezwolenie leży w gestii przydzielonego sędziego.
Czas przeznaczony na wykonanie testu TAMESHI-WARI wynosi 30 sekund i na 10 sekund przed zakończeniem wymaganego czasu zawodnicy zostaną o tym poinformowani.
Ilość punktów uzależniona jest od ilości złamanych desek. Wygrana podczas testu TAMESHI-WARI nie oznacza wygrania zawodów, lecz osoba, która zdobyła największą ilość punktów po czterech testach powinna także wygrać zawody.
Jeśli następuje remis, lżejszy zawodnik spośród dwóch lub więcej powinien być zwycięzcą testu. Natomiast jeśli ich waga nie daje różnicy 5kg w kategorii I i II - kolejna runda łamania desek jest wymagana przy wybraniu obowiązującej techniki. Owa wybrana technika oraz ilość wymaganych do złamania desek powinny być przekazane w formie pisemnej do stolika sędziowskiego przez opiekuna lub trenera danego zawodnika.
Tylko oprzyrządowanie zapewnione przez organizatorów może być użyte podczas testu tzn. podpórki lub pnie.
Jeśli próba była udana, zawodnik siada w SEIZA. Jeśli próba była nieudana, zawodnik pozostaje w pozycji stojącej.

Komendy używane podczas TAMESHI-WARI

Komenda          Znaczenie         Zachowanie
     
KANSUI          udana próba        ilość desek pokazana palcami
SHIPPAI         nieudana próba  


NIEKTÓRE KOMENDY UŻYWANE PRZEZ SĘDZIÓW MATY

Komenda                              Znaczenie
   
SHOMEN NI REI                   - ukłon do publiczności
SHUSHIN NI REI                  - ukłon w kierunku sędziego
OTAGAI NI REI                    - ukłon do siebie
KAMAETE                            - pozycja walki
HAJIME                               - rozpocząć
YAME                                  -  zatrzymać
ZOKKO                               -  kontynuować
AKUSHU                              -  uścisk dłoni przez zawodników
HANTEI O ONEGAI SHIMASU -  proszę o decyzję
HANTEI                                -  decyzja
AKAI NO KACHI                    -  czerwony zwycięża
SHIRO NO KACHI                  -  biały zwycięża
HIKIWAKE                            -  remis
YUSEI KACHI                        -  zwycięstwo przewagą
ENCHOSEN                            -  dogrywka
FUKUSHIN SHUGO                  -  zwołanie narady sędziów
SHIAI-JO                               -  pole walki
JOGAI                                    - poza polem walki 
 
(tekst udostępniony przez Warszawski Klub Karate Kyokushin)

 wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 69548


1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by AntCms